Masz pytania? Skontaktuj się z nami
+48 533 30 10 19
EN
Polityka prywatności

Strona główna

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacji, wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88), uprzejmie informujemy, że realizacja umowy kupna-sprzedaży, którą z Państwem zawarliśmy (zawrzemy), wiązała się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe (nie będzie możliwe).
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Velcom Sp. z o.o. kontakt e-mail: velcom@velcom.com.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście (przekażecie) i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane (będą przekazane) w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły (będą współuczestniczyły) w jej wykonywaniu.
      Podmiotami tymi były (będą):
    • przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe
    • biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową

Podmioty powyższe uzyskały (uzyskają) dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie było (będzie) konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

Velcom Sp. z o.o. umożliwia każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
×